Навчальний предмет "Українське ділове мовлення" має своїм завданням навчити застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики української мови для мовного вираження майбутнього фаху.


Охорона праці - бепека життя людини

Охорона праці - бепека життя людини

В даному курсі розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам  напруги,  електронним   системам   запалювання   робочої   суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВ8) електронним системам керування  диференціалом  коліс  (ЕБ8),  системам  з  автоматичною  коробкою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей системи електрообладнання автомобілів.

Комп'ютерна діагностика - це сучасний напрямок технічної діагностики автомобілів, який вивчає методи і засоби діагностики комп'ютерних систем сучасних автомобілів.

На сучасних автомобілях можуть використовуватись десятки різноманітних комп’ютерних систем: системи керування бензиновими, дизельними та тазовими двигунами; системи електронного керування коробками перемикання передач; антиблокувальні гальмівні системи (АВS); системи керування тяговим зусиллям (АSR); протибуксувальні системи (ТSC), системи стабілізації руху автомобіля (ЕSР); системи керування подушками безпеки (Airbag), системи клімат-контролю (Climatronic) та багато інших.

При виявленні підсистемами діагностики дефектів і збоїв у функціонуванні автомобільних електронних систем відповідна інформація зберігається у спеціальних ділянках пам’яті блоків керування. Тому особливості будови та функціонування блоків керування і розглядаються в першому розділі конспекту лекцій.

При діагностиці автомобіля інформація, збережена в пам’яті блоків керування, зчитується за допомогою спеціального інтерфейсу, що забезпечує швидкий і надійний пошук та усунення несправностей. Таким чином, другій розділ конспекту лекцій присвячений способам зчитування даних та обміну інформацією між комп'ютеризованим діагностичним обладнанням та блоками керування автомобільних електронних систем.

Інтегровані в блоках керування автомобільних електронних систем підсистеми діагностики являються в даний час стандартним компонентом електронних автомобільних систем. Алгоритми контролю підсистем діагностики перевіряють вхідні і вихідні сигнали електронних компонентів при експлуатації автомобіля. Крім того, вся система перевіряється па наявність збоїв в роботі і похибок. Особливостям функціонування підсистем діагностики автомобільних електронних систем присвячується наступний, третій розділ конспекту лекцій.

В четвертому розділі конспекту розглядаються технології комп’ютерної діагностики на станціях технічного обслуговування та автотранспортних підприємствах. Конкретним методикам комп’ютерної діагностики найбільш розповсюджених автомобільних електронних систем присвячено останній, п’ятий розділ.


За останні сто років будова автомобіля принципово не змінилася. Він, як і раніше, має колеса, кузов, чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, трансмісію, механізми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швидкості, підвищилися потужність, економічність, комфортабельність автомобілів, поліпшився їхній дизайн. Крім того, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість.

Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних — обладнуються комп’ютерами.
Тому вивчення автомобілів на базі однієї або кількох моделей не може дати уявлення про будову й роботу всіх існуючих автомобілів. Аби підготувати спеціаліста з експлуатації й технічного обслуговування автомобілів за короткий час, відведений навчальною програмою, необхідно пояснити сутність окремих процесів і явищ, що забезпечують роботу автомобіля, викласти принципи, на яких вони ґрунтуються, а потім на цій підставі роз’яснити будову механізмів, котрі реалізують зазначені процеси.