Навчальний предмет "Українське ділове мовлення" має своїм завданням навчити застосовувати набуті в школі знання з теорії і практики української мови для мовного вираження майбутнього фаху.


Охорона праці - бепека життя людини

Охорона праці - бепека життя людини

В даному курсі розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам  напруги,  електронним   системам   запалювання   робочої   суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВ8) електронним системам керування  диференціалом  коліс  (ЕБ8),  системам  з  автоматичною  коробкою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей системи електрообладнання автомобілів.

Комп'ютерна діагностика - це сучасний напрямок технічної діагностики автомобілів, який вивчає методи і засоби діагностики комп'ютерних систем сучасних автомобілів.

На сучасних автомобілях можуть використовуватись десятки різноманітних комп’ютерних систем: системи керування бензиновими, дизельними та тазовими двигунами; системи електронного керування коробками перемикання передач; антиблокувальні гальмівні системи (АВS); системи керування тяговим зусиллям (АSR); протибуксувальні системи (ТSC), системи стабілізації руху автомобіля (ЕSР); системи керування подушками безпеки (Airbag), системи клімат-контролю (Climatronic) та багато інших.

При виявленні підсистемами діагностики дефектів і збоїв у функціонуванні автомобільних електронних систем відповідна інформація зберігається у спеціальних ділянках пам’яті блоків керування. Тому особливості будови та функціонування блоків керування і розглядаються в першому розділі конспекту лекцій.

При діагностиці автомобіля інформація, збережена в пам’яті блоків керування, зчитується за допомогою спеціального інтерфейсу, що забезпечує швидкий і надійний пошук та усунення несправностей. Таким чином, другій розділ конспекту лекцій присвячений способам зчитування даних та обміну інформацією між комп'ютеризованим діагностичним обладнанням та блоками керування автомобільних електронних систем.

Інтегровані в блоках керування автомобільних електронних систем підсистеми діагностики являються в даний час стандартним компонентом електронних автомобільних систем. Алгоритми контролю підсистем діагностики перевіряють вхідні і вихідні сигнали електронних компонентів при експлуатації автомобіля. Крім того, вся система перевіряється па наявність збоїв в роботі і похибок. Особливостям функціонування підсистем діагностики автомобільних електронних систем присвячується наступний, третій розділ конспекту лекцій.

В четвертому розділі конспекту розглядаються технології комп’ютерної діагностики на станціях технічного обслуговування та автотранспортних підприємствах. Конкретним методикам комп’ютерної діагностики найбільш розповсюджених автомобільних електронних систем присвячено останній, п’ятий розділ.

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18163

За останні сто років будова автомобіля принципово не змінилася. Він, як і раніше, має колеса, кузов, чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, трансмісію, механізми керування тощо. Проте всі вузли, агрегати, механізми й системи автомобіля дістали колосальний розвиток і істотно ускладнилися. Завдяки цьому різко зросли швидкості, підвищилися потужність, економічність, комфортабельність автомобілів, поліпшився їхній дизайн. Крім того, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість.

Сучасні автомобілі мають елементи автоматизації, а більшість іноземних — обладнуються комп’ютерами.
Тому вивчення автомобілів на базі однієї або кількох моделей не може дати уявлення про будову й роботу всіх існуючих автомобілів. Аби підготувати спеціаліста з експлуатації й технічного обслуговування автомобілів за короткий час, відведений навчальною програмою, необхідно пояснити сутність окремих процесів і явищ, що забезпечують роботу автомобіля, викласти принципи, на яких вони ґрунтуються, а потім на цій підставі роз’яснити будову механізмів, котрі реалізують зазначені процеси.