Курс призначений для фахівців, які займаються питаннями надійності виробів та систем, оволодіння ними математичними алгоритмами розрахунку надійності, а також вміти застосувати способи та методи їх підвищення, допоможе майбутнім фахівцям в організації якісного вихідного контролю продукції в умовах виробництва. Також розглядаються питання визначення кількісних характеристик надійності невідновлюваних і відновлюваних виробів, а також складних систем з різними видами резервування. Використання методів розроблених у теорії імовірностей і математичній статистиці дозволяє підійти з єдиних позицій до опису випадкових подій і процесів виникнення відмов виробів і розраховувати імовірність їх безвідмовної роботи за час експлуатації.

Базовою для курсу «Надійність електроприводів» є дисципліни: «Розрахунок надійності електроприводів».