Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи архітектури ЕОМ та мікропроцесорів, апаратної та програмної частини мікропроцесорів, загальні принципи будування та організації ЕОМ та обчислювальних систем.