Внаслідок розвитку електротехніки наприкінці ХІХ сторіччя виникли передумови для використання в системах передачі інформації і перетворення електричного струму малоінерційних електровакуумних приладів. Так було запо-чатковано новий напрямок науки і техніки, який отримав згодом назву електроніка за видом основного носія електричних зарядів. На основі електровакуумних приладів були створені і розвинуті радіо- і телеапаратура, перші цифрові обчислювальні машини, різного роду вторинні джерела електропостачання як для названих систем, так і для технологічного використання.

Таким чином, електроніка і мікропроцесорна техніка, з одного боку, є самостійною, широко розвинутою галуззю науки і техніки, а з іншого боку, розрахунки та аналіз роботи електронних і мікропроцесорних пристроїв та систем базуються на законах і поняттях електротехніки, в першу чергу, теорії електричних кіл.