Курс «Налагодження електроустаткування» подає виробничо-практичні матеріали і призначений для підготовки ремонтного електротехнічного персоналу, підвищенню кваліфікації в плані якісного виконання робіт з обслуговування, ремонту та налагодження електроустаткування відповідно до вимого нормативних документів ПТЕЕС, ПУЕ.  

Також вивчаються відомості про електротехнічні прилади і вимірюванням, принципи налагодження електротехнічних машин, трансформаторів та інших елементів і пристроїв електротехнічного призначення, викладено правила охорони праці при виконанні випробувально-налагоджувальних робіт відповідно до діючих стандартів та нормативних документів.