В курсі «Системи керування електроприводами» вивчаються приклади промислових систем електроприводів, розглядаються методи і розрахунків і налагодження. Він є одним із курсів, що завершують підготовку фахівців за електротехнічним напрямком і будується з урахуванням одержаних студентами знань з електротехнічних машин і апаратам, промислової електроніки, елементами автоматизованого електроприводу і теорії електроприводу. Методичною основою курсу є теорія автоматичного керування. СКЕП є одним з курсів, що набули найбільш динамічного розвитку. Його потреби зумовили появу в навчальних планах спеціальності таких дисциплін, як: «Теорія автоматичного керування», «Елементи автоматизованого електроприводу», «Мікропроцесорні засоби і системи керування електроприводами».